Wednesday, October 3, 2018

Cung Bậc Ngọt Mềm


tình đang lên cung bậc
em mạnh dạn bước lên
hư không… còn xa lắm !
hiện thực… đang ngọt mềm

tuyền linh

No comments:

Post a Comment