CD7: Trường ca: NỖI LÒNG CHINH PHỤ


NHÓM THỰC HIỆN

nt: Đỗ Thị Minh Giang
ns: Nguyễn Văn Thơ
ns: Nguyễn Hữu Tân
ns: Phan Thanh Hùng
cs: Lệ Tuyền, Nguyên Trường, Bạch Lan, Minh Trang, Duy Long, Thanh Trực & Tốp ca
Video: Bùi Tấn Vinh


PHẦN 1PHẦN 2PHẦN 3PHẦN 4PHẦN 5
No comments:

Post a Comment