Tuesday, April 25, 2017

Nhạc kèm theo ký âm

MƠ XUÂN
Thơ: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Kiều Lệ

Để khỏi chờ đợi lâu, quý vị có thể kéo chuột xuống cuối trang và khóa âm thanh youtube bài nhạc nền ƠN EM MỘT ĐÓA SEN NỒNG, để tiếp tục nghe nhạc phẩm MƠ XUÂN.