CD5 - Chủ Đề: Giọt Nước Mắt

 
                                                                   
                         

GIỌT NƯỚC MẮT
Thơ: Tuyền Linh
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Nguyên Trường


* * * * * * * *


KHÓC TIỄN CHA
Thơ: Lưu Thị Tòng
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Lệ Tuyền - Nguyên TrườngĐể tưởng nhớ cụ thân sinh nhà giáo vật lý Lưu Thị Tòng, tạ thế năm 2016 tại Vũng Liêm Vĩnh Long.
* * * * * * * *


KHÓC CHA
Nhạc & Lời: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Kim Khánh


Để tưởng nhớ cụ thân sinh nhà giáo, nhạc sĩ Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ, tạ thế năm 1955 tại Nại Hiên Tây Đà Nẵng
THU NHỚ NHUNG
Thơ: Đỗ Thị Minh Giang
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Minh Xuân


* * * * * * * *


ĐÀN ÔNG ĐÀN BÀ
Thơ: Kim Chi
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Lệ Tuyền


* * * * * * * *


ĐÀ LẠT VÀO THU
Thơ: Tuyền Linh
Nhạc: Phan Thanh Hùng
Ca sĩ: Nguyên Trường

* * * * * * * *


CHIỀU TÍM HOÀNG HÔN
Thơ: Đỗ Thị Minh Giang
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Thái Hòa


* * * * * * * *


NGƯỜI VỀ BỖNG NHƠ
Thơ: Mai Hoài Thu
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Thanh Hoa


* * * * * * * *


HOA BƯỚM SÂN TRƯỜNG
Thơ: Khúc Giang
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Lệ Tuyền


* * * * * * * *


VẦN THƠ TÍM
Thơ: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Trần Lệ
No comments:

Post a Comment