CD2: Ơn Em Một Đóa Sen Nồng

CD2: Nhạc Phổ Thơ với chủ dề: ƠN EM MỘT ĐÓA SEN NỒNG
Kính mời quý ACE yêu Thơ Nhạc cùng thưởng thức:
1. ƠN EM MỘT ĐÓA SEN NỒNG - Thơ: Tuyền Linh - Nhạc: Nguyễn Văn Thơ - Trình bày: Thụy Long - Thực hiện video: Dĩ Vãng Buồn

2. MƯA CHIỀU THÁNG 6 - Thơ: Mai Hoài Thu - Nhạc: Nguyễn Văn Thơ - Ca sĩ: Quỳnh Lan - Video by: Lưu Tòng

 

3. Tình Ơi! - Thơ: Đặng Lệ Khánh - Nhạc: Nguyễn Văn Thơ - Trình bày: Anh Ánh - Thực hiện video: Dĩ Vãng Buồn
 
4. Em, Anh và Tình Yêu - Thơ: Song Vinh - Nhạc: Nguyễn Văn Thơ - Ca sĩ: Quang Thọ

5. Em và Thơ - Thơ: Luân Hoán - Nhạc: Nguyễn Văn Thơ - Trình bày: Kim Khánh - Thực hiện video: Dĩ Vãng Buồn

 
 7. Lệ Đàn Ta Nhỏ Đêm Nay  - Nhạc và Lời: Nguyễn Văn Thơ - Trình bày: Nguyên Trường - Thực hiện video: Dĩ Vãng Buồn
 

8. BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ - Thơ: Trần Tịnh Như - Nhạc: Nguyễn Văn Thơ - Trình bày: Bảo Yến

9. RU LẠI TÌNH VƠI - Thơ: Song Vinh - Nhạc: Nguyễn Văn Thơ - Ca sĩ: Quốc Cường - Thực hiện video: Lưu Tòng
 
10. XUÂN TRÊN ĐẤT KHÁCH - Thơ Trần Tịnh Như - Nhạc : Nguyễn Văn Thơ - Ca sĩ : Kiều Lệ - Video by: Lưu Tòng

No comments:

Post a Comment