Tuesday, February 13, 2018

NỤ CƯỜI THÁNG GIÊNG


 NỤ CƯỜI THÁNG GIÊNG

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hòa âm: Tuyền Linh
Ca sĩ: Khánh Dũng
No comments:

Post a Comment