Friday, June 2, 2017

Vĩnh biệt nhà thơ Phạm Ngọc Lư ( 1946 - 2017 )


  
RA ĐI, Ở LẠI

Tôi buồn, anh ra đi?
Tôi vui, tôi ở lại?
Tôi buồn, tôi ở lại?
Tôi vui, anh ra đi?

Trần đời chẳng là chi
Ra đi hay ở lại
Ngẫm cho cùng thực tại
Ra đi, thế mà hay!

Mong anh - đoạn đường dài
Không còn nghe sóng vỗ…

Tuyền Linh

2017


Sóng vỗ

gởi muôn dặm thuyền quyên

Từ khi mưa nắng đổi thay
Đất trời dị biệt, gió mây bất đồng
Người bờ Tây - ta bờ Đông
Ngồi nghe sóng vỗ... bạc dòng ngày đêm

Giờ này phương ấy nắng lên
Ở đây ta đốt ngọn đèn soi ta
Giờ này phương ấy nắng tà
Ở đây thao thức tiếng gà tàn canh
Từng đêm biển ngọt dỗ dành
Mỗi ngày tâm sự kết thành muối khô
Từ khi Tý Ngọ khác giờ
Đêm không đồng mộng, đành mơ...mộng ngày
Lòng ta uống gió mà say
Mà người như bóng khói mây chập chờn
Biển sâu ?
- Ly biệt sâu hơn !
Muôn đời sóng vỗ mỏi mòn bến không
Mỏi mòn tiếng sóng nghe chung
Bờ Tây tóc rụng... bờ Đông bạc đầu !

Phạm Ngọc Lư
1999

Nguồn: Nguyệt san Giac Ngộ


No comments:

Post a Comment