Friday, June 2, 2017

Sóng vỗ


SÓNG VỖ
Thơ: Phạm Ngọc Lư
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Minh Xuân

Qúy vị kéo chuột xuống cuối trang và khóa âm thanh youtube bài nhạc nền ƠN EM MỘT ĐÓA SEN NỒNG, rôi tiếp tục nghe nhạc phẩm SÓNG VỖ.

No comments:

Post a Comment