Sunday, September 6, 2015

Tự nhủ


Tự Nhủ

Hãy nằm yên, chút lương tâm thức tỉnh
Sẽ qua thôi tia núi lửa tuôn trào
Chớ động đậy trong mớ nham thạch ấy !
Mà nỗi đau lại dằn vặt dâng cao

Trong tim người, một tình yêu duy nhất ?
Đè nén đi lòng trắc ẩn xôn xao
Biết là thế, nhưng mềm lòng sẽ chết
Chân lý tình yêu, chỉ một lối vào

Cơn sóng dữ sẽ xô thuyền tình vỡ
Thuyền chìm đi thì tình cũng chìm theo
Vững tay lái thẳng nhìn về phía trước
Khúc quanh nào mà chẳng gặp ngặt nghèo !

Ngày mai nếu gió êm và biển lặng
Đừng quay nhìn con sóng nhấp nhô sau
Ở phía trước còn bao điều ước hẹn
Dẫu bão giông cũng gắng đến bạc đầu

Tuyền Linh
2009

No comments:

Post a Comment