Monday, August 31, 2015

Giaỉ bày


Giải bày

Mỗi người một thân phận
Chẳng có ai giống ai
Sinh ra đã là thế
Mệnh số quả không sai

Trong lãnh vực duyên tình
Ai vỗ ngực xưng tên
Tôi đây không lận đận
Chúc tình thắm duyên bền

Cuộc đời vốn trả, vay
Nợ ai, người ấy trả
Bận làm chi hỡi ai !
Mỗi người một bản ngã

Không có mắt môi nào
Không dưng mà nhỏ lệ
Không có cuộc tình nào
Không đau mà lại đẹp

Đường tình không bằng phẳng
Hình tượng sẽ bền lâu
Hành trình không chông gai
Trái tim thường nông nỗi

Biết thả hồn vào thơ
Là thả diều theo gió
Số phận dẫu đong đưa
Cũng đành cam phận khổ

Tiếng thơ là tiếng lòng
Tiếng thời gian thẩm định
Vô hình nhưng hiện hữu
Ràng buộc với tâm linh

Trong giao ngộ vô hình
Tình đi về thường nhật
Làm sao tim yên giấc
Mà bảo thơ lặng im ?

Rất cám ơn thi nhân
Đã ân cần ngỏ ý
Phải chi là tri kỷ
Thì sẽ hiểu nhau hơn

Tuyền Linh
04.10.2013

No comments:

Post a Comment