Saturday, June 2, 2018

Mưa dầm Vũng LiêmMưa dầm Vũng Liêm

Chiều thứ 7 lại mưa dầm
Ai ai cũng ngán…cũng ngầm than van
Nông dân thì sợ ngập tràn
Ruộng lúa ung úng, mùa sang lấy gì ?

Chợ đêm nhóm họp thường kỳ
Mưa nầy chắc phải nằm ỳ nhà thôi
Có cục xôi, ăn cục xôi
Buôn bán ế ẩm lấy đâu ra tiền ?

Cảnh đời lắm chuyện đảo điên
Kẻ ăn không hết, vung tiền như mưa
Người thì cứ đói dài dài
Buôn gánh bán dạo kêu ai đây Trời !

Mưa ngưng giùm chút ông ơi !
Trời nào có mắt? Trời nào lại đui?
Mưa chi mưa dập mưa vùi
Cả buổi mưa mãi…dân tui đói nghèo

Tuyền Linh
Chiều 02.6.18

No comments:

Post a Comment