Sunday, May 13, 2018

Rồi con và nấm đất nầy


Rồi Con và nấm đất này

Con trong vòng xoáy tử sinh
Về đây xin chỗ cho mình ra đi
Hình như định số từ khi
Còn trong bụng mẹ tận vì sao sa
Với con, đâu cũng là nhà
Cứ chi nơi đẻ mình ra mới nằm

Vĩnh Long ơi, hỡi Vĩnh Long
Cho con gởi tạm xác phàm khi đi
Gởi luôn hỉ, nộ, sân, si
Xóa giùm con những sầu bi trần đời

Đến khi con hết kiếp người
Cho con xin một khoảng trời bình yên
Làm con sông chảy quanh miền
Suốt năm suốt tháng bạn hiền nhà nông
Lấy thân nuôi đám cua đồng
Nuôi bông rộ nở trắng hồng đầm sen
Vui theo con nước ròng, lên
Cùng trăng bầu bạn những đêm sen đầy

Rồi con và nấm đất nầy
Rời xa thế sự, khóc cười…với trăng

Tuyền Linh
2018

No comments:

Post a Comment