Thursday, March 1, 2018

Tiếng ve gọi mùa
TIẾNG VE GỌI MÙA

Đến giờ nghe vẫn còn say
Chút hương trong gió, chút ngày… trong đêm
Từ đâu một sợi tơ mềm
Cột vào – mở vội – giữa thềm xuân mơ

Sóng xa vỗ nhịp đôi bờ
Đông, Tây hòa quyện dòng mơ biển trời
Tiếc chưa nâng cốc cạn vơi
Tiếc chưa nâng chén gọi mời tình thân

Trăm năm có được bao lần ?
Cho nhau một chữ tình thâm ngại gì
Bắt tay kẻ ở người đi
Dễ như cột, mở - như khi bắt đầu…?

Hương xuân một thoáng qua mau
Hương đời để lại ngàn sau đẹp bền
Sân Trường Góc Nhỏ buồn tênh
Nếu không phượng đỏ ve lên gọi mùa

Tuyền Linh
01.3.2018

No comments:

Post a Comment