Monday, February 26, 2018

GỞI LẠI TRƯỜNG XƯA - YOUTUBE

GỞI LẠI TRƯỜNG XƯA
Thơ: Trầm Hương Ptt & Nguyên Thương
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hòa âm: Phan Thanh Hùng
Ca sĩ: Giáng Hương


No comments:

Post a Comment