Tuesday, January 19, 2016

thôi em


thôi em

thôi em, đừng cắt sợi tình
bằng dao đố kỵ bằng hình thức yêu
xin em xóa bỏ những điều…
mà anh đã hỷ xả nhiều trong tâm

tuyền linh

No comments:

Post a Comment