Thursday, December 10, 2015

Nhạc kèm theo ca từ


TÌM ĐÂU

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Thái Hòa

Xin quý vị vui lòng nghe hết bản nhạc nền ƠN EM MỘT ĐÓA SEN NỒNG, rồi tiếp tục nghe nhạc phẩm TÌM ĐÂU. Cám ơn !

tìm đâu ?

tìm đâu trong cuộc đời này
tìm đâu ánh mắt, nụ cười thủy chung
tìm đâu trong ánh sao đêm
mắt khuya thao thức đợi mong chồng về
tìm đâu mấy dặm sơn khê
dõi theo nỗi nhớ, lời thề bền ghi
tìm đâu, biết phải tìm đâu
đêm thâu đồng mộng, ngày hong nắng thề
tìm đâu, tìm đâu, đâu tìm ?

tìm trong đêm mưa gió
tìm trong hơi sương sớm
tìm mây bay qua núi
tìm đâu? đâu tìm?

tìm lênh đênh trên sóng
tìm lung linh trong nắng
tìm qua sông qua suối
tìm đâu? đâu tìm?

tìm đâu trong cuộc đời này
tìm đâu ánh mắt, nụ cười thủy chung
tìm đâu hạt gạo cắn đôi
bát cơm ghế đỗ, chồng bưng…vợ và…
tìm đâu trong tuổi tà dương
tiếng thưa tiếng dạ bà bà…ông ông…
tìm đâu, biết phải tìm đâu
ai đâu thả mộng, mộng đâu mà tìm
tìm đâu? tìm đâu? đâu tìm ?

xin về trì khẽ lời kinh
nương trăng Tịnh độ, tìm nguồn suối reo…

No comments:

Post a Comment