Wednesday, December 23, 2015

Mong chút Hồng Ân


Mong chút Hồng Ân

Trên bàn là những bịch thuốc
Chữa tim, cột sống thắt lưng
Sỏi thận quanh năm uống miết
Cơn đau cũng chỉ nhát gừng

Ngồi nhìn thuốc thang trước mặt
Từng liều, từng loại, từng viên
Bao năm đi vào cửa miệng
Chừng nghe bao tử nát nghiền

Bịnh nầy đẻ ra bịnh nọ
Quanh năm uống thuốc cũng no
Tính ra thuốc nhiều như tuổi
No - el biết có còn lo !

Lạy Chúa, con người ngoại đạo
Nhưng tin có Chúa trên trời
Bàn con ắp đầy những thuốc
Viên nào linh nghiệm Chúa ơi !

Xin Ngài chỉ giùm con với
Đức tin con sẵn đây mà !
Hồn con treo trên Thánh giá
Đêm thiêng Chúa giáng thiết tha

Tuyền Linh

No comments:

Post a Comment