Thursday, April 2, 2015

Mở lòng


Mở Lòng

Đành chôn quá khứ đau buồn
Thắp cây nhang nguyện cho hồn Thu xanh
Hỡi Em, hỡi Chị, hỡi Anh !
Tôi xin một chút mộng lành được không ?

Mưa đời dội nát phố Đông
Nghiêng tai nghe cả nỗi gần niềm xa
Chẳng bao lâu đến Ta bà
Mang chi hơi thở mở ra oan cừu

Cám ơn đời có ngôi Chùa
Để ai qua đó mà mua phước lành
Để ai tới đó tụng kinh
Để ai về đó soi mình tĩnh tâm

Rồi ra, mọi thứ yên nằm
Chờ linh hồn thoát sang lần kiếp sau
Sá gì những chuyện bể dâu
Mà ân mà oán để sầu riêng mang

Giọt sương đọng mãi cũng tan
Oan cừu giữ mãi đem sang kiếp nào ?
Chắc gì còn gặp lại nhau
Sáu đường, ba nẻo, ngã nào cho ai ?

Tuyền Linh
01.9.2013 

No comments:

Post a Comment