Monday, March 16, 2015

Chiếc bóng


Chiếc bóng

Thế là hết, chẳng còn gì
Chiều tàn khóe mắt, tình đi đường tình
Lời nào xé nát con tim
Hận người hướng ngoại, nhận chìm đời nhau

Buồn cho chiếc bóng bên cầu
Nửa thương phận bạc, nửa sầu tình nương
Hồn còn thắp sáng dung nhan
Lệ còn nhỏ xuống cung đàn hương bay

Chiều đi sương thấm vai gầy
Chia ly sao chẳng một lời tiễn đưa
Nghe tình khóc dưới trăng sao
Trái tim lỗi nhịp gầy hao linh hồn

Ta chừ buồn chảy thành sông
Trôi theo dĩ vãng mượn dòng thơ say
Nghe tình còn nặng hai vai
Tóc cài sương bạc, sao khuya gọi hồn

Mùa Thu nức nở bên song
Tiếng thơ điệu nhạc từng dòng lệ tuôn
Ngồi trông chớp bể mưa nguồn
Mà nghe tâm não từng luồng sóng xô

Tuyền Linh
06.8.2011

No comments:

Post a Comment